понедељак, 16. септембар 2019.

Корали

Црте по току и карактеру; текстура цртом, бојом; фломастери.